:

Vítejte na stránkách Mateřské školy Rohov

Šk.r. 2013/2014  SAFARI

Září – DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Kde žijí zvířata? Všude, kde se na zemi dá žít. Žijí na pevné zemi i ve vodě. Každé zvíře obývá jinak velké území. Někdy je to docela malý prostor, jindy hodně veliký. Některá zvířata po celý život zůstávají na jednom místě, jiná putují za potravou nebo za teplem. Některá zvířata už dlouho žijí s člověkem, jiná se o sebe musí postarat sama.

V měsíci září jsme si povídali o domácích zvířatech, která děti znají nejlépe a se kterými se nejvíc setkávají.

Vzdělávací nabídka v tomto měsíci:

Komunitní kruh: 

 •  práce s knihou J. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“

 • poznávání domácích zvířat a jejich mláďat

 • prohlubování znalostí bezpečnosti na silnici – přechod pro chodce

 • dramatizace příběhů s využitím maňásků

 • určování vzájemné polohy předmětů (je, není, v, na..)

Hudební chvilky:

 • seznámení s písní „Měla baba trnku“

 • seznámení s písní „Číhaná“

 • práce s písní „kočka leze dírou“

Jazykové chvilky:

 • vytleskávání říkadel  J. Lady

 • prověřování výslovnosti u dětí s využitím obrázků

 • rozvíjení slovní zásoby  ( podstatná a přídavná jména)

Pohybové chvilky:

 • chůze po zvýšené ploše (cvičení na lavičkách)

 • podlézání překážek

 • zvládnutí chůze s překračováním překážek

 • orientace v prostoru – hra „Škatule, hýbejte se“

 • překonávání strachu – prolézání strachovým pytlem

Výtvarné chvilky:

 • rozvoj jemné motoriky ( mačkání papíru, vytrhávání z papíru)

 • výtvarné vyjádření představy – mé oblíbené zvíře

 • skládání papíru: „kočka, pes“

 • ilustrace k pohádce

 • stříhání a lepení

ČTENÁŘSKÝ KLUB  - září, říjen: Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce

V tomto školním roce jsme v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navázali spolupráci s knihovnou v Rohově.

Čtení nepředstavuje izolovanou dovednost, ale předcházejí mu určité zvyklosti, které jsou základním kamenem ve vývoji budoucího čtenáře. Jsou to: pozornost, soustředění, sluchová paměť, vizuální paměť, slovní zásoba, porozumění mluvenému slovu, syntéza a analýza.

Malý čtenář prochází několika fázemi od chvíle narození. Nejdůležitější je speciální kontext, ve kterém se v náručí rodičů děti s knížkami seznámí.

Naše první návštěva v knihovně se konala 18. 9. 2013. Děti se seznámily s prostředím, způsobem půjčování knih, dověděly se, jak se vyrábí papír, jak vzniká kniha.

V příštích měsících budou návštěvy knihovny pokračovat, děti budou plnit různé úkoly, zakreslovat je do čtenářských deníků a vyprávět ostatním dětem, co nového se z knih dověděly.

Doufáme, že do těchto aktivit se zapojí také rodiče našich dětí. Čtení pohádek a příběhů umocníme láskyplné pouto mezi rodiči a dítětem. V mnoha případech je vyprávění pohádky tím nejlepším dárkem, které může dítě dostat.

 

celá fotogalerie k prohlédnutí zde