MATEŘSKÁ ŠKOLA ROHOV, HLAVNÍ 51, 747 25 ROHOV

 

 

PROVOZNÍ  PRAVIDLA  ŠKOLY

 

 

 

Dle zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů.

Zařízení pro výchovu a vzdělávání upravují režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu v provozních pravidlech, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

 

 

Předmět vymezen:   Mateřská škola Rohov

                                 Hlavní 51

                                  747 25 Rohov

 

telefon:                     553 761 357

odpovědná osoba:     Anna Nevřelová – ředitelka

zřizovatel:                 Obec Rohov

 

Údaje o zařízení:      MŠ s celodenním provozem

                                  Stanovená kapacita 25 dětí

                                  Provozní doba od 7.00 do 15.00 hodin

 

 

REŽIM DNE:

 

7.00                        -   nástup dětí do MŠ

7.00 – 9.15             -   spontánní hra dětí, hry a činnosti podle vlastního výběru dětí, podle jejich       

                                   přání, jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity řízené pedago-

                                   gem – cvičení, pohybové hry se zpěvem, prvky jógy, taneční improvizace

                                   podle hudby.

9.15 –  9..30           -   hygiena, svačina

9.30 – 10.30           -   činnosti rozvíjející poznání řízené pedagogem – děti se hravou formou

                                    a zábavnou formou seznamují s poznatky o přírodě, jevech a světě kolem

                                   nás.Seznamují se s novými hrami, písněmi, básněmi a tanečky.Dramatizují

                                   pohádky, cvičí s nářadím, seznamují se s hrou na rytmické nástroje,

                                   různými výtvarnými technikami, učí se kladnému vztahu k přírodě, k sobě

                                   a ke svému okolí.        

10.30 – 11.30         -   pobyt venku (vycházka, hry na hřišti), v případě mrazivého počasí

                                   pod -10°C, deště, silného větru, zůstávají děti v MŠ.

11.45                      -   oběd, hygiena

12.15 – 13.30         -   odpolední odpočinek, děti odpočívají na lehátku, poslouchají pohádky

                                   relaxační hudbu.Učitelka je přítomna v ložnici, v případě potřeby na WC

                                    mohou děti z lehátek odejít.

13.30 -  13.45        -   hygiena, cvičení

13.45 -  15.00             pohybové aktivity, individuální plánované činnosti, zájmové činnosti

 

STRAVOVÁNÍ:       stravu připravuje ŠJ při ZŠ Sudice, odkud je dovážena ve várnicích.

                                   Pracovnice výdeje stravy vynese várnice do kuchyně,změří kritické body

                                   Potravin a vydá jídlo dětem.Talíře s jídlem rozdávají učitelky.

                                   Doba výdeje obědu :   11.45 – 12.15

                                   Doba výdeje svačiny :   9.15 –   9.30

 

 

 

PITNÝ REŽIM :        pracovnice výdeje stravy zajišťuje dostatek tekutin (džus, čaj) po celý den

                                    Děti se mohou obsloužit samy nebo požádají učitelku.Pitný režim je

                                   součástí pobytu dítěte v MŠ, nepoužívají se vlastní zdroje pití.

 

 

 

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM:  výměna ručníků – 1x týdně (pere školnice doma)

                                                                   výměna lůžkovin – 1x za 21 dnů (prádelna)

 

 

 

 

 

 

ČASY UVEDENÉ V REŽIMOVÝCH POŽADAVCÍCH JSOU ORIENTAČNÍ, FLEXIBILNÍ,

                         REGULUJÍ AKTUÁLNÍ ZMĚNY ČI ZMĚNY POTŘEB DĚTÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rohově  1.11.2014                                                                        Anna Nevřelová

                                                                                                             ředitelka školy