PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY

 

 

Co by vaše dítě mělo zvládnou před nástupem do mateřské školy?

 

*     Znát své jméno a příjmení

*     Umět si říci co chce nebo potřebuje

*     Spolupracovat při oblékání a svlékání

*     Umět nazouvat a vyzouvat obuv

*     Vysmrkat se a umět používat kapesník

*     Držet lžíci a umět jíst

*     Při jídle sedět u stolu

*     Umět pít z hrnečku a skleničky

*     Používat toaletu – včas dojít  (pleny jsou nepřípustné).

*     Umět si umýt ruce, utřít se do ručníku

*     Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku