Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace, Hlavní 51, 747 25 Rohov,IČO: 709 81 655 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 

-          požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;

 

-          požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;

 

-          požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);

 

-          požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

 

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;

 

-          požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;

 

-          podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace:

 

Mgr. Kamil Nečas

e-mail: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

tel.: 777 093 685