Adaptace


 

 

Začátek příchodu nových dětí je důležitý moment, který nesmí pokazit rodiče ani paní učitelky.

·      První den mějte časovou rezervu, nebuďte nervózní, nic neuspěchejte, nervozitu děti dobře poznají.

·      Mluvte o mateřské škole vždy pozitivně, kde dítě potká nové kamarády, bude mít nové hračky a naučí se spoustu nového.

·      Dávejme mu najevo, že ve školce není za trest.

·      Choďte tak, jak se s dítětem dohodnete, nelze mu slíbit polední odchod a přijít odpoledne. Ztrácí psychickou rovnováhu.

·      Povídejte si, co se mu líbilo, ale neklaďte na něho požadavky, samo se začne zapojovat do kolektivu dětí.

·      Rozlučte se s dítětem v šatně, (popřejte hezký den, pusinku…)a předání omezte na co nejkratší dobu. Rozhovory s učitelkami ponechte na odpoledne.

·      Pláč dítěte berte jako jeho obrannou reakci, nelitujte ho – to mu rozhodně neprospěje, je to velká změna pro celou rodinu.

·      Adaptace trvá několik dní i týdnů, buďte trpěliví a důslední.

·      Učitelky odpoutávají pozornost dítěte mnoha činnostmi, s každým dítětem se pracuje individuálně.

·      Na učitelky nelze klást mnoho vlastních návyků z rodiny, dítě se musí přizpůsobit režimu a organizaci dne.

·      Pořád své dítě chvalte a chvalte!

 

 

,,Je přirozené, že rodiče milují své děti“

Marcus Cicero