nápodoba japon.písma nápodoba japon.písma

příchod tří králů příchod tří králů

příchod tří králů příchod tří králů

dílnička v mš-výroba kusudamy  

dílnička v mš-výroba kusudamy  

  cvičení tajči

výroba asijského klobouku panda

 

vějíře - domácí tvoření